Doktorski radovi

Marijana Mijaković – Mikroheterogenost u mješavini etanol-voda

Nada Ilić – Dizajn i testiranje adepantina – novih peptidnih antibiotika

Sofia Pinto – Računalna analiza genotipova i n-glikoma ljudske plazme

Bernarda Lovrinčević rođ. Kežić – Statistička i termodinamička analiza mikro-strukture u molekularnim emulzijama

Marjan Krstić – Uloga metalnih nanoklastera u katalizi za pročišćvanje pogonskog plina gorivnih ćelija i spremanje vodika

Željka Sanader – Optička svojstva nanoklastera plemenitih metala unutar hibridnih sustava i njihova primjena u biosenzorici

Jadranko Batista – Izbor reprezentativnog skupa membranskih proteina poznate strukture: razvoj poboljšanih algoritama uporabom koncepta nasumičnog modela

Martina Požar – O prirodi strukturnih fluktuacija u kompleksnim tekućinama

Tomislav Rončević – Identifikacija, redizajn i karakterizacija antimikrobnih peptida iz žaba (Anura) (Od ciljanog sekvenciranja DNK i analizabaza podataka prema peptidnim antibioticima)

Ivana Gunjača – Otkrivanje genetičkih čimbenika povezanih s ukupnom razinom hormona štitne žlijezde u serumu

Lucija Krce – Eksperimentalno istraživanje i modeliranje bakterijskog rasta i inaktivacije: E. coli izložena laserski sintetiziranim srebrnim nanočesticama

Matea Kanunnikau – Modifikacija statusa proteostaze: uloga komunikacije između staničnih organela

Matko Maleš – Različiti aspekti mehanizma djelovanja antimikrobnih peptida kroz simulacijske studije

Zvonimir Boban – Optimizacija elektroformacije divovskih unilamelarnih vezikula za različite lipidne smjese uz naglasak na visoke koncentracije kolesterola

Antonija Mravak – Dizajn novih heterogenih katalizatora za obnovljivu energiju temeljen na metalnim kvantnim klasterima i okruženju

Marija Kvesić Ivanković – Utjecaj podmorskih ispusta pročišćene otpadne vode na strukturu mikrobne zajednice i rezistom priobalnog mora

Luka Gujinović – Adhesion and dispersion dynamics of marine bacteria on a solid substrate