Početna stranica

Doktorski studij Biofizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultet Sveučilišta u Splitu pokrenuli su prof. emeritus Davor Juretić i dr.sc. Stjepan Marčelja (član australske akademije znanosti) 2007. godine.

Davor Juretić Stjepan Marčelja
prof. emeritus Davor Juretić akademik Stjepan Marčelja

Studij je interdisciplinaran u okviru prirodnih znanosti. Upis se može izvršiti nakon odgovarajućeg studija fizike, biologije, kemije ili srodnih disciplina kao što su molekularna biologija ili biokemija.

U većem dijelu studij je baziran na istraživanju, a u znatno manjoj mjeri na nastavi. Ponuđeni izborni predmeti vode računa o interdisciplinarnoj naobrazbi doktoranada, te se nude predmeti iz fizike, biologije i kemije. Tako studenti jednog znanstvenog polja iz područja prirodnih znanosti imaju priliku steći znanje i iz ostala dva polja.

Nastavnici i mentori na doktorskom studiju Biofizike su aktivni znanstvenici s međunarodno relevantnim publikacijama i kompetencijom u vođenju znanstvenih projekta. Jezgru doktorskog studija čine originalna znanstvena istraživanja polaznika, ostvarena u laboratorijima PMF-a u Splitu (PMFST) ili u laboratorijima potpornih institucija. Potporne institucije su Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST), Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM) Sveučilišta u Splitu, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu (IRB), Institut za fiziku u Zagrebu (IF), Mediteranski institut za istraživanje života, Split (MedILS) i Medicinski fakultet u Splitu (MEFST).

Znanstveni temelj studija čine znanstveni projekti mentora, unutar kojih se definiraju teme istraživanja dokoranada koje na kraju rezultiraju doktorskim radovima. Tim radovima pomiče se fronta naše spoznaje o životu, a istovremeno pružaju i praktična znanja u medicini, veterini i agronomiji.